Măsurile au fost impuse de adoptarea Regulamentului UE, al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii actelor de identitate. Regulamentulse referă la documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. Acesta reguli se vor aplica de la 2 august 2021.

Măsurile vizează atât eliberarea actelor de identitate cât și formatul noilor cărți de identitate și valabilitatea acestora. Vor exista cinci tipuri de documente de identitate.

Noutăţile cu privire la actele de identitate ale românilor sunt următoarele:

Acte de identitate eliberate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani, ca şi până acum. La cererea părinților, însă, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate oricând după naştere.

Apare cartea de mărimea unui permis şi cartea de identitate cu cip. De acum vor exista următoarele tipuri de acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate.

Cartea de identitate simplă conține date și informații, înscrise pe față și pe verso şi are formatul unui card. Cartea electronică de identitate va conține pe lângă, datele prevăzute pentru cartea de identitate simplă, și un cip. Fiecare cetățean poate alege ce fel de carte de identitate doreşte.

Minorul sub 14 ani nu poate avea carte de identitate obişnuită, ci numai carte de identitate simpla sau carte electronică de identitate. Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se va elibera o carte electronică de identitate fără imaginile impresiunilor papilare.

S-a modificat valabilitatea actelor de identitate.

De acum, cartea de identitate se eliberează:

 • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;
 • cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

 • cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
 • cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 • cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
 • cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

Situațiile în care se eliberează Cartea de identitate provizorie, valabilă un an sunt următoarele:

 • când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple sau a cărţii electronice de identitate cum ar fi: certificatul de naştere; certificatul de căsătorie; certificatul/hotărârea de divorţ; dovada adresei de domiciliu).
 • când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;
 • în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;