Conform Regulamentului actual al serviciului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public și privat al municipiului Arad, contravaloarea amenţilor este între 100 şi 300 de lei.

Cu toate acestea, noul Regulament al parcărilor, presupune majorarea acestora între 300 şi 800 de lei.

Un anumit proiect de hotărâre a fost afişat la transparenţă de către municipalitatea arădeană, respectiv:

„Privind modificarea și completarea Hotărârii nr.510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad”.

Conform documentului, amenzile contravenţionale cresc de la 100-300 de lei la 300-500 de lei şi de la 500 la 800 de lei pentru parcările de tip FastPark din cartiere.

Fapte considerate contravenţii

 • Ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS, fără tichet de la parcometre, fără abonament.
 • ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staționare depășit.
 • Ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă zonă (stradă).
 • Ocuparea cu autovehiculul a locurilor rezervate, sau a celor marcate ca având regim special de ocupare (staţie taxi).
 • Modul de expunere a tichetului/ abonamentului nu a permis identificarea acestuia; *nerespectarea marcajului rutier de parcare.
 • Ocuparea locurilor din parcările cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării unuia sau mai multor locuri de parcare.
 • Ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare pe a căror suprafață au fost autorizate temporar manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale și care au fost semnalizate.
 • Ocuparea unui loc de parcare destinat autoturismelor cu un autovehicul aparținând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuz sau autobuz) sau de marfă (furgonetă, camionetă sau camion), rulote sau cu autovehicule care depăsesc masa maximă autorizată de 3,5 tone.

Alte contravenţii la Regulament

Următoarele fapte constituie contravenţii la Regulament, în situaţia în care au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, conform legii, să fie considerate infracţiuni:

 • Ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără contract de închiriere se sancţionează cu amendă de la 300 de lei la 400 de lei.
 • Blocarea cu diferite obiecte sau montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor dispozitive de blocare altele decât cele amplasate (puse la dispoziţie) de către operatorul parcărilor de reşedinţă, se sancţionează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei.
 • Deteriorarea platformei de parcare, precum şi a indicatoarelor, marcajelor, însemnelor/ plăcuţelor sau a dispozitivelor de blocare amplasate de către operator pentru rezervarea locurilor de parcare atribuite se sancţionează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei precum şi cu repararea prejudiciului produs, calculat conform devizului de lucrări.
 • Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea operatorului sau a unităţilor care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări de reţele edilitare etc., se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.
 • Împiedicarea, obstrucţionarea sub orice formă a folosirii corespunzătoare a parcărilor de reşedinţă se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.
 • Executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere a autoturismelor pe locurile de parcare se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.

Noul Regulament al parcărilor prevede amenzi usturătoare în FastPark-uri

Conform prevederilor din noul Regulament al parcărilor, vor exita amenzi şi pentru parcările de tip FastPark din municipiu.

„Neprespectarea prevederilor art.7 se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 800 lei” – scrie în Regulament.

Potrivit art.7:

„În incinta parcărilor tip Fast Park se aplică legislaţia specifică în domeniu și se interzic următoarele:

 • Ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în afara spaţiilor special destinate pentru parcare, cum sunt rampele auto şi benzile de circulaţie din parcare.
 • Ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule defecte.
 • Ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule care au expuse afișe pentru vânzare.
 • Parcarea necorespunzătoare care are ca efect blocarea utilizării parcării de alte autovehicule.
 • Staționarea pe 2 locuri de parcare fără a respecta marcajul de delimitare a locului de parcare.
 • Ocuparea cu autovehicule a zonei de acces, intrare/ieșire.
 • Completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile.
 • Efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere la autovehicule (de ex. – spălare, curățare, umplere cu ulei sau benzină).
 • Parcarea în afara zonelor marcate.
 • Circulația auto pe contrasens.
 • Circulația cu viteză mai mare de 5 km/h.
 • Rularea cu distanță mai mică de 2 metri între autovehicule.
 • Accesul autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 2,5 tone.
 • Accesul autovehiculelor cu remorcă.
 • Utilizarea claxoanelor în mod nejustificat.
 • Fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice formă.
 • Deteriorarea dotărilor parcării.
 • Lăsarea copiilor nesupravegheați în incinta parcării.
 • Lăsarea în vehicule a animalelor de companie nesupravegheate.
 • Părăsirea autoturismului parcat cu motorul în funcțiune.
 • Poluarea cu substanțe inflamabile sau periculoase.
 • Accesul și staționarea autovehiculelor fără plăcuțe cu numere de înmatriculare.
 • Afișarea oricărui fel de anunț, distribuirea materialelor publicitare, vânzările ambulante ori manifestările publice”.

50% din valoarea amenzii, achitată în 15 zile

„Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul administrativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal” – se arată în Regulamentul pentru parcări.