Astfel, se ia în calcul dublarea nivelului actual de competențe digitale de bază, până în anul 2028, de la 30%, la 60%. Potrivit rapoartelor DESI realizate de către Comisia Europeană, în anul curent aproximativ o cincime dintre români nu a folosit niciodată internetul.

“Încurajarea parteneriatului firmelor din sectorul IT cu sectorul educațional pentru introducerea competențelor digitale în toate ciclurile de educație inițială (începând de la grădiniță), cât și ca parte a formării profesionale continue”, se arată în programul citat, cu privire la dezvoltarea educației digitale pentru copiii de 3-5 ani.

Conform unui alt document care a fost pus în consultare publică, respectiv, Strategia pentru Digitalizarea Educației, SMART-EDU, în momentul de față un număr tot mai mare de grădinițe beneficiază de calculatoare care nu numai că ar putea, ci ar trebui să fie utilizate la introducerii competențelor digitale în curricula copiilor din ciclul preșcolar.

“Deoarece abilităţile de utilizare a calculatorului sunt esențiale în societatea de astăzi, în majoritatea grădiniţelor din România există cel puţin un calculator care poate fi folosit în activitatea didactică de predare-învăţare, deoarece instruirea asistată pe calculator stimulează şi mai mult interesul copiilor pentru nou.

Conform prevederilor Curriculumului pentru educație timpurie (OM nr.4694/02.08.2019), în grădiniţa de copii, calculatorul poate fi folosit în mai multe momente ale zilei: în etapa de jocuri şi activități alese, în activităţile opţionale (tip „Prietenul meu calculatorul”) sau în cadrul activităţilor desfăşurate cu întreaga grupă de copii, ținând seama de unele recomandări și sugestii ale specialiștilor privind utilizarea calculatorului ca element benefic pentru dezvoltarea copilului, printre care menționăm folosirea unor programe digitale care ajută descoperirea, orientată spre învățare”.

De asemenea, în strategia menționată anterior se regăsește și o informație conform căreia “peste trei sferturi (78,5%) din numărul PC-urilor aflate în grădiniţe au avut conectare la internet”.

Totodată, programul de guvernare cuprinde și o serie de planuri destinate exclusiv profesorilor:

“Segmentele vizate de măsuri guvernamentale în domeniul competențelor digitale vor fi următoarele:

  • Populația școlară, pentru nevoile de dobândire a competențelor digitale aferente fiecărui nivel educațional, cu accent pe zona pre-universitară.
  • Evaluarea și modificarea curriculei școlare pentru a include atât ore de digitalizare specifice vârstei și nivelului școlar cât și un demers de digitalizare transversală a modului de predare pentru toate disciplinele.
  • Investiții în competențele digitale de bază ale personalului didactic în programe regulate de training și în transferul de resurse umane IT către zonele deficitare.
  • Program anual de skilling pentru profesori în care vor fi implicate cadrele didactice din școli, pe principiul mecanismului, train-the-trainer”.