Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în aer liber este permisă fără a depăşi numărul de 500 şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate până la de 3 la mia de locuitori, accesul nefiind restricţionat de nicio dovadă medicală, a propus Ministerul Culturii în setul de măsuri pentru reluarea activităţilor din domeniu, de la 1 iunie, pe perioada stării de alertă.

Evenimentele cu public vor avea loc respectând două tipuri de scenarii atât pentru activităţile desfăşurate la exterior, cât şi în interior. Organizatorul va alege între aceste două scenarii în funcţie de situaţia epidemiologică generală și de particularităţile regionale şi locale.

Scenariul 1 pentru desfășurarea evenimentelor în aer liber

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în aer liber este permisă indiferent de numărul de participanţi şi de condiţiile ratei de incidenţă cumulate în localităţile în care se află acestea, dacă toate persoanele care participă la eveniment se încadrează în una dintre situaţiile de mai jos:

-accesul persoanelor se va face în baza Adeverinţei de vaccinare, care va atesta încheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea rapelului, aceasta urmând a se prezenta împreună cu un act de identitate;

-test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului;

– testare cu un test destinat diagnosticării rapide a virusului SARS-CoV-2. Accesul în sală se va face doar în baza unui test cu un rezultat negativ, ce va fi realizat în ziua evenimentului;

– au trecut prin boală şi pot face dovada prezenţei anticorpilor printr-un document medical, care nu va fi mai vechi de 90 de zile.

În cazul în care o acţiune culturală se organizează în Scenariul 1, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranţă sanitară pentru sectorul cultural-creativ:

– publicul poate participa la eveniment în picioare, urmând a se aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;

– participanţii sunt obligaţi în continuare să poarte mască pe toată durata evenimentului;

– sala/spaţiul poate fi folosit la capacitate maximă, ocupând toate locurile sau în cazul în care participanţii vor sta în picioare, se va aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;

– consumul de băuturi şi alimente se va realiza doar în spaţiile special amenajate şi doar cu respectarea normelor ordinului comun – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Sănătăţii.

Scenariul 2 pentru desfășurarea evenimentelor în aer liber

– Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în aer liber este permisă fără a depăşi numărul de 500 de spectatori şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 3/1.000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea.

– Organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-creative în aer liber este permisă fără a depăşi numărul de 300 de spectatori şi în condiţiile unei rate a incidenţei cumulate mai mici de 7,5/1.000 de locuitori, dar mai mare de 3/1.000 de locuitori, în localităţile în care se află acestea.

Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricţionat de nicio dovadă medicală.

În cazul în care o acţiune culturală se organizează în Scenariul 2, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranţă sanitară pentru sectorul cultural-creativ:

– spaţiul va fi organizat cu locuri de şezut (scaune, bănci, pufuri etc.), publicul neputând urmări un spectacol/ concert în picioare;

– personalul va verifica respectarea distanţării în timpul spectacolului;

– referitor la distribuţia locurilor (atât online cât şi la casele de marcat): se va aloca un scaun liber pe lateral între fiecare spectator. În cazul în care organizatorii amenajează spaţiul cu locuri de şezut (scaune, bănci, pufuri etc.), se va aloca un metru între fiecare spectator. Prin excepţie de la aceste reguli, grupurile de până la două persoane şi membrii aceleiaşi familii pot sta împreună;

 

– în ceea ce priveşte rândurile: ţinând cont de structura de teatru/ amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau faţă în faţă, ci unii în spatele celorlalţi, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin proximitate;

– delimitarea clară a spaţiului în care se va desfăşura evenimentul;

– consumul de băuturi şi alimente se va realiza doar în spaţiile special amenajate.

Dacă evenimentul se desfăşoară într-un restaurant, bar sau cafenea, organizarea se va face conform reglementărilor specifice HORECA.

Ce sunt evenimente sau acţiuni culturale

Potrivit Ministerului Culturii, prin evenimente sau acţiuni culturale se înţelege, fără a se limita, la: teatru, dans, concert, proiecţie cinematografică, stand-up comedy sau târg, expoziţie, expoziţie temporară, workshop, conferinţă cu caracter cultural-creativ.

„Persoanele care coordonează fiecare eveniment (ex. organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 la locul de muncă. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii: spectator, artist, furnizor de servicii, lucrător şi organizator”, precizează documentul.