Acest proiect inițiat de Guvernul României a fost adoptat cu un amendament care prevede că incintarea la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane se pedepsește cu 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Amendamentul a fost propus de către Ministerul Justiției și însușit de senatorul USR PLUS, Simona Spătaru. Altfel spus, se modifică art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal din proiectul iniţiat de Guvern.

Se  urmăreşte, astfel, transpunerea articolului 1 alineatul (1) litera a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea unor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Închisoare pentru incitarea publicului la ură sau discriminare

„Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte criterii de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, se arată în amendamentul propus de Ministerul Justiției.

Comisia Europeană a avertizat autoritățile române că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 1 alin. (1) lit. a) din decizia-cadru.

În articol e clar precizat că fiecare stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru pedepsirea persoanelor ce instigă la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane definit pe criterii de rasă, culoare, religie sau origine etnică.

Parlamentul a decis: închisoare pentru instigare la violență sau ură

Guvernul României a aprobat proiectul de lege prin care se modifică articolul 369 din Codul Penal, prin introducerea unor prevederi referitor la infracțiunea de incitare la ură sau discriminare a oricărei persoane care face parte dintr-o anumită categorie.