Suspendarea taxei turistice, subiect de discuţie la Primăria Alba Iulia.

Suspendarea păţii taxei speciale aferentă promovării turismului în municipiul Alba Iulia în cursul anului curent, a fost propusă de către un grup format din şapte consilieri locali.

Conform acestora, în virtutea legislaţiei actuale, vor iniţia o consultare publică cu scopul de a afla care este şi opinia contribuabililor cu privire la subiectul de faţă.

„Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în spiritul transparenței decizionale, informează publicul interesat cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre privind suspendarea plății taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021, inițiat de către consilierii locali: Tudorașcu Raul Sebastian, Marean Claudiu Vasile, Oltean Sabina Larisa, Vîlcan Marcela, Rotar Corina, Fulea Ionuț și Lupea Ioan Gabriel”, se arată în informarea publică a Primăriei municipiului Alba Iulia.

Etapa de consultare a cetăţenilor vizavi de suspendarea taxei turistice are loc în perioada 24 februarie – 7 aprilie 2021

Propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor cu privire la proiectul de hotărâre, pot fi înaintate în scris, cu specificarea articolului sau articolelor din proiect la care se face referire. De asemenea, pentru o depunere corectă, se va avea în vedere şi menţionarea datei de trimitere, precum şi datele complete de contact ale expeditorului.

Documentele astfel redactate vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@apulum.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, din str. Calea Moților, nr. 5A, jud. Alba, camera 8 – Registratură în perioada 01.03.2021 – 15.03.2021.

În ceea ce priveşte susţinerea efectivă a şedinţei de dezbatere publică a proiectului de hotărţre cu privire la suspendarea plății taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021, aceasta se va desfăşura în data de 8 aprilie 2021, începând cu ora 10:00, în incinta Sălii de şedinţe a Primăriei municipiului Alba Iulia.

Pentru consultarea proiectului de hotărâre, persoanele interesate pot accesa website-ul instituţiei, la secțiunea Consultare publică, sau se pot prezenta direct la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.