În acest an, organizarea examenelor pentru admiterea în clasa a V-a se va desfășura cu prezența fizică a școlarilor. Aceștia vor susține probele pentru continuarea studiilor în clase cu profiluri sportive/artistice sau cu predare intensivă de limbi străine. ccleaner pro crack

Probele de față vor fi organizate în două perioade, pentru anul școlar 2021-2022, între 28 iunie – 16 iulie 2021 sau între 12 iulie – 23 iulie 2021, potrivit unui document al Ministerului Educației școlilor (Adresa nr. 2.555 din 27.04.2021 a Direcției Generale Învățământ Preuniversitar).

Conform documentului, pentru susținerea probelor respective se solicită prezența fizică a elevilor.

Prezența fizică la examen

 „Probele de admitere în clasa a V-a se organizează și se desfășoară cu respectarea și aplicarea normelor igienico-sanitare şi de siguranță/securitate, în vigoare, pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, pentru toți candidații şi toate cadrele didactice care participa la acest proces”, potrivit Adresei citate. pdf exchange serial key

„În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, admiterea elevilor presupune promovarea testului de competențe lingvistice, care constă într-o probă scrisă, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3691/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017.

În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învățământ vocațional, profil sportiv, admiterea elevilor este condiționată de promovarea probelor specifice de aptitudini.

Structura probelor de aptitudini sportive (probele și normele de evaluare) privind constituirea formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a se elaborează de către cadrele didactice din unitatea de învățământ care organizează admiterea, ținându-se cont de faptul că susținerea probelor se face individual, fără partener sau adversar.

Probele de aptitudini sportive vor fi aplicate numai după ce au fost avizate de către inspectorul școlar cu atribuții în specialitatea educație fizica și sport.

În vederea constituirii formațiunilor de studiu pentru clasa a V-a, învățământ de arte, înscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testării aptitudinilor specifice. – Probele de aptitudini se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați din unitatea de învățământ care organizează testarea, numite prin decizie a conducerii unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar”, potrivit documentului citat.