În cursul anului precedent, structurile private care sunt răspunzătoare de administrarea fondului forestier (cu excepţia fondului forestier administrat de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva), de pe raza Gărzii Forestiere Braşov, au planificat o serie de lucrări pentru împădurirea unei suprafeţe de 1.126 ha.

Plantaţiile realizate s-au efectuat în final pe nu mai puţin de 1.131 ha şi s-au utilizat 4.970.504 de puieți, o performanţă notabilă, mai ales în contextul restricţiilor impuse de stările de urgenţă şi alertă.

Astfel, conform datelor furnizate de către Garda Forestieră, la nivelul judeţului Braşov s-au regenerat, în 2020, 231 de hectare de pădure, fiind plantaţi 1.137.199 de puieți

Reprezentanţii Gărzii Forestiere au declarat faptul că lucrările aferente regenerării vor continua şi în 2021, cu împădurirea a aproximativ 242 de hectare, cu 1.099.150 de puieţi. Totodată, pentru regenerare naturală, suprafaţa propusă pentru anul acesta, în Braşov, este de 387 de hectare.

Garda Forestieră: „Eforturi organizatorice, logistice și financiare”

„Silvicultorii urmăresc îndeaproape evoluția stării arboretelor și condițiile de regenerare, astfel încât, prin executarea lucrărilor silvice la momentul potrivit, să fie favorizată și promovată regenerarea naturală. În cazul suprafețelor mai mari de 0,5 hectare, dezgolite în urma doborâturilor produse de vânt sau zăpadă sau în urma aplicării tăierilor rase/definitive, personalul silvic are obligația reîmpăduririi tuturor suprafețelor afectate în termenul legal de 2 ani (în anumite situații justificate se poate ajunge până la maximum 5 ani).

Toate aceste operațiuni presupun eforturi organizatorice, logistice și financiare însemnate și de durată, din partea tuturor factorilor implicați – proprietari, administratori, agenți economici care furnizează puieți forestieri, instituții de control.

Facem precizarea că sumele necesare lucrărilor de reîmpădurire sunt acoperite din fondul de conservare și regenerare, fond constituit la nivelul fiecărui ocol silvic și alimentat cu un procent cuprins între 10% și 25% din valoarea lemnului exploatat și vândut legal, conform prevederilor art. 33, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu completările și modificările ulterioare”, a precizat inspectorul șef al Gărzii Forestiere Brașov, Sandu-Ioan Mihalte.