Sesiunea de față se bucură de o susținere financiară în valoare de 20 de milioane de euro, pragul de calitate pornind de la 70 de puncte și, descrescând lunar cu 15 puncte. Acest lucru înseamnă că în ultima lună de sesiune, respectiv 5 aprilie – 4 mai, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte.

Datorită faptului că s-a dorit simplificarea accesării finanțării nerambursabile pentru tinerii români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau manageri ai exploatației, ghidul solicitantului pentru sesiunea de față a fost astfel modificat.

În acest sens, au fost revizuite și clarificate totalitatea condițiilor referitoare la  precondițiile pe care tinerii din diaspora sunt nevoiți să le îndeplinească pentru depunerea cu succes a proiectului vizat de către aceștia. Drept urmare, modalitatea de depunere a documentele care atestă studiile și locul de muncă a fost simplificată.

Așadar, se pot solicita finanțări europene nerambursabile de către toți tinerii fermieri din diaspora, care în ultimele 60 de luni au terminat un program de studiu în domeniul agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE, înaintea depunerii cererii de finanțare.

Printre condițiile impuse, se regăsește și cea referitoare la locația în care efectuarea muncii a fost realizată, locație care trebuie să aparțină membrelor UE sau a țărilor terțe în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, pentru cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare.

Astfel, pentru demonstrarea locului de muncă în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, persoanele interesate vor prezenta documentul oficial autentificat prin apostilă emisă conform Convenției de la Haga.

În eventualitatea cazului în care un solicitant nu dispune de posibilitatea de a depune documentul autentificat prin apostilă, acesta poate înainta un certificat de înregistrare în baza căruia se va confirma prezența solicitantului, pentru o perioadă de minim 3 luni neîntrerupte în ultimii doi ani de zile anterioare depunerii cererii aferente suportului financiar, emis de către autoritățile locale, precum primăria sau poliția.

Ajutorul aferent acordat prin PNDR 2020 cu privire la instalarea tinerilor fermieri se ridică la procentul de 100%, nerambursabil, în cuantum maxim de 40.000 de euro sau de 50.000, în funcție de suprafața de exploatare agricolă.

Dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua aplicație pusă la dispoziția publicului pe pagina de internet a AFIR – http://so.afir.info

Finanțarea este acordată tinerilor fermieri cu caracter forfetar în două tranșe, după cum urmează:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare
  • 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare.

Potrivit precizărilor din Ghidul Solicitantului, depunerea cererilor de finanțare se realizează exclusiv online începând cu data de 4 ianuarie, ora 09:00, până la data de 4 mai, ora 16.00.

Ghidul solicitantului și materialele aferente accesării pot fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info – Investiții PNDR, în secțiunea dedicată submăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.