În România, tuberculoza constituie una din problemele prioritare de sănătate publică, iar Strategia Naţională de Control al Tuberculozei are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei.  Obiectivul major al Programului îl constituie oprirea cât mai rapidă a răspândirii infecţiei în rândul populaţiei, prin diagnosticarea cât mai promptă a tuberculozei la persoana simptomatică şi tratarea ei până la vindecare. România continuă Programul Naţional de Control al Tuberculozei aliniindu-se obiectivelor şi strategiei OMS şi Stop TB.

Conform actului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pacienții diagnosticați cu tuberculoză -TB (adulți și copii) tratați în ambulatoriu vor beneficia de o indemnizație lunară de hrană, fără întrerupere, atât în faza inițială(intensivă) a regimului terapeutic, cât și în faza de continuare a acestuia.

Se consideră că un pacient diagnosticat cu TB a urmat tratamentul fără întrerupere dacă administrarea medicamentelor ce i-au fost prescrise în cadrul regimului terapeutic pe perioada unei luni de zile s-a realizat cu maximum 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament pentru faza inițială/intensivă, respectiv 3 omisiuni în faza de continuare.

Indemnizația lunară de hrană se acordă pentru asigurarea aderenței la tratament a pacienților.

Aceasta se va plăti de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în baza unei cereri a persoanei diagnosticate cu TB care se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul are își domiciliul.

Indemnizația de hrană se va calcula de către agențiile teritoriale pe baza nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective, conform HG 884/2020.

Medicul curant al pacientului va asigura informarea lunară a Direcției de sănătate publică cu privire la situația administrării tratamentului de către pacient, potrivit regimului terapeutic, dacă există omisiuni de administrare, de abandon, deces, sau finalizarea tratamentului, după caz.

În 30 de zile după publicarea Ordinului în Monitorul Oficial, agențiile teritoriale încheie cu direcțiile de sănătate publică protocoale de colaborare pentru organizarea unui cadru operațional în vederea asigurării plății indemnizației lunare de hrană cuvenite pacienților cu TB tratați în ambulatoriu.

Metodologia și condițiile de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu a fost elaborată de specialiștii celor două ministere împreună cu experții din cadrul Proiectului “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei in România”, finanțat de către Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, printr-un grant de tranziție în valoare de 4,3 milioaane de euro.