Pesta porcină africană continuă să distrugă exploataţiile din judeţul Arad.

După cum se ştie, la ferma din Macea care aparţine Combinatului Agroindustrial Curtici (C.A.I.) mii de porcine au fost sacrificate, iar acum, virusul a ajuns şi la Satul Nou în exploataţie companiei Smithefield România.

„Având în vedere că în data de 01.04.2021, la efectivul de porci din exploatația comercială S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.l. – ferma Satu Nou din localitatea Satu Nou, comuna Mișca, Jud. Arad, s-a confirmat boala pestă porcină africană, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un Plan de măsuri și trei Decizii. Printre măsurile aprobate în ședința CLCB de astăzi se află următoarele: *Instituirea unei zone de protecție pe o rază de 3 km în jurul focarului, pe raza localităților Satu Nou și Apateu; *pe o rază de 10 km în jurul focarului se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Berechiu, Moțiori, Șomoșcheș, Șepreuș, Mișca, Vânători, Zerindu Mic din județul Arad, respectiv Talpoș din județul Bihor.

În zona de supraveghere de pe raza județului Arad, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Directiva Consiliului European de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pesti porcine africane și de modificare a Directivei 92/199/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010”, se arată în hotărârea adoptată de Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad.

Măsuri aplicate

Următoarele măsuri au fost aplicate în toate locaţiile care se află în zonele de protecţie şi supraveghere, după cum urmează:

  • Toate porcinele se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii.
  • Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
  • Toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică.
  • Până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din exploatația afectată, se interzice organizarea pe teritoriul localităților menționate a piețelor, târgurilor sau expozițiilor de păsări și animale.
  • Toți cetățenii din localitățile menționate sunt obligați să respecte aceste măsuri.