Hotărârea din octombrie 2020 referitoare la înlăturarea aparatelor de aer condiţionat de pe clădirile din centrul Aradului, a fost subiectul multor discuţii, agitând nenumărate persoane. Urmare a recomandărilor propuse de către arădeni, Hotărârea Consiliului Local, nr.455/23.10.2020, va fi modificată.

Limita ansamblului urban –  este definită de la culeea nord a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureș până la Str. Putnei, Str. Remus, Str. Alexici Nicola ( inclusiv Piața Sârbească), Str. Kogalniceanu M., Str. Ceaikovski P. I., cu prelungirea ei peste Str. Vârful cu Dor, și Str. Transilvaniei spre NE, Str. Eminescu Mihai, Str. Episcopiei, Str. Caragiale I. L., Str. Sibii Dorel, Str. Cotruș Aron, Str. Balint Simion, Str. Coșbuc G. spre NV, traversarea spre N la marginea incintei Spitalului Municipal, str. Ghiba Birta Elena spre E, Bd. Doinaș Augustin, Str. Mureșanu Andrei, spre N de-a lungul Bd. Revoluției până la Piața Drapelului, spre E str. Brătianu I.C. până la malul de N al Mureșului, bucla Mureșului în amonte până la podul Cetății spre V pe Str. Popa Eugen până în dreptul Str. 9  Mai, spre SV Splaiul Toth Sandor până la podul Traian. La N Calea Timișorii până la intersecția cu str. Ștefan cel Mare și str.Ady Endre”.

Conform modificării din cadrul şedinţei din data de 22 februarie, articolul 4, va avea următorul conținut:

„Se interzice amplasarea instalațiilor de aer climatizat situate pe fațadele imobilelor din municipiul Arad zona ansamblului urban Arad.”

De asemenea, articolul următor va fi modificat şi el, după cum urmează:

„ Prin excepție de la art.4, instalațiile de aer climatizat în zona reglementată prin prezenta hotărâre pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor, spre curți de lumină, porți uscate, poduri, pe acoperișurile terasă, intradosul balcoanelor, astfel  încât aceste aparate să nu fie vizibile.

(2) La clădirile care nu ocupă întreg frontul stradal și sunt lipite la calcan pe o singură parte sau independente, pot fi amplasate pe fațadele dinspre proprietatea vecină la o distanță de minim 4 metri de la colțul fațadei  către stradă. (3) În cazul clădirilor de categoria a III-a, care nu au balcoane și posibilități de amplasare a aparatelor conform prevederilor alin.(1) și (2),  acestea se pot amplasa unitar, grupat, cu autorizarea unor elemente de mascare pe fațade, în concordanță cu arhitectura fațadei. (4) Amplasarea instalațiilor de climatizare se va realiza conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare).”

Modificarea principală adusă proiectului

Aspectul principal cu privire la demontarea aparatelor de aer condiţionat îl reprezintă cel menţionat la articolul 6 al proiectului de hotărâre, care suferă anumite modificări, după cum urmează:

Se acordă un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri pentru  demontarea de către proprietarii sau administratorii clădirilor situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre, a instalațiilor de climatizare aflate pe fațadele acestora.  Celelalte prevederi rămân nemodificateˮ. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii. Drept urmare, arădenii aflați în această situație, vor mai avea la dispoziție trei luni de zile de respiro, pentru a-și rezolva problemele.