Pe website-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia a fost publicat un „Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia”. Pentru aprobarea în baza legii a acestuia este însă necesară organizarea unei „etape de consultare publică”.

Ce spune informarea publică

„Prezentul regulament stabilește faptele ce (corect: care – nota red.) constituie contravenții și cadrul juridic unitar pentru constatarea și sancționarea contravențiilor la gospodărirea municipiului Alba Iulia”, se precizează în debutul regulmentului supus dezbaterii publice.

„Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții”, se arată în informarea publică.

Documentul mai precizează faptul că „etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 18.02.2021 – 31.03.2021”

Unde se pot depune propunerile, opiniile şi sugestiile vizavi de acest proiect

În ceea ce priveşte depunerea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare în ceea ce priveşte proiectul de faţă, persoanele interesate o pot face în scris, specificând clar articolul sau articolele din proiect sau regulament la care fac referire.

Totodată, în documentul respectiv se va menţiona şi data trimiterii împreună cu datele complete de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, situat pe str. Calea Moților, nr. 5A, Camera 8 – Registratură.

De asemenea, documentul poate fi trimis şi în format electronic pe adresa de e-mail: office@apulum.ro în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, adică până la data de 4 martie 202, ora 16:00.

Pentru consultarea detaliată a proiectului de hotărâre, cei interesaţi îl pot găsi fie la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, fie pe website-ul instituţiei la adresa www.apulum.ro, la secțiunea Consultare publică.