Primăria municipiului Arad este în căutare de personal medical pentru a se alătura echipelor care se vor forma la nivelul fiecărui centru de vaccinare, organizat cu respectarea prevederilor Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1031/2020.

Personalul care activează în cadrul acestor centre este format din medici specialişti, medici şi asistenţi medicali, care profesează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Plata aferentă cadrelor medicale se va realiza prin semnarea unui contract de prestări servicii.

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte

 1. a) Cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19.
 2. b) Documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfăşurării activităţii de vaccinare – medic specialist/medic/asistent medical.

Documentele necesare pentru înscriere cerute de către Primăria Arad

 • Curriculum vitae, modelul comun european.
 • Copia și originalul actului de identitate.
 • Copia și originalul diplomei de studii.
 • Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior înscrierii de către medicul de familie al persoanei înscrise.
 • Dovada înregistrării fiscale CIF.
 • Copia și originalul Certificatului de confirmare în gradul profesional de medic specialist.
 • Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor (pentru medici).
 • Copia și originalul Certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR (pentru asistenții medicali).
 • Cazierul judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.
 • Certificatul de integritate comportamentală eliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Personalul medical care va fi selectat va fi nevoit să prezinte avizul de exercitare a profesiei la data semnării contractului.

Personalul medical care activează la un furnizor ce a încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu orice casă de asigurări de sănătate, poate presta activitate într-un centru de imunizare împotriva Covid-19 doar în afara programului de muncă stabilit şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor

 • Adresa depunere dosare: Arad, Bd. Revoluției nr.75, cam.8 – Serviciul Resurse Umane.
 • Telefon: 0257/281850, interior 462.
 • Adresa de e-mail: pma@primariaarad.ro;