Recent, Primăria Budureasa a înaintat două proiecte importante referitoare la dezvoltarea economică a comunei. În acest sens, contribuția Primăriei, votată de către Consiliul Local, se ridică la cifra de 11.966,35 de lei/proiect.

Astfel, prin cele două proiecte se urmărește stimularea antreprenoriatului local. Mai exact, administrația Budureasa își oferă sprijinul pentru înființarea a nu mai puțin de 26 de întreprinderi sociale/proiect, subvenționându-le cu granturi de până la 200.000 de euro.

Potrivit Primăriei, proiectele de față au fost depuse spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4.

„Este vorba despre proiectele SERC – Social Economy in Rural Communities, respectiv SERA – Social Enterprises in Rural Areas, ambele fiind depuse pentru a obține finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă”, se precizează într-un comunicat oficial transmis de către Primăriei Budureasa.

Specificul obiectivului este reprezentată de acțiunile de consolidare cu privire la capacitatea întreprinderilor de economie socială de a își desfășura activitatea într-o manieră autosustenabilă

În acest sens, pentru realizarea, scrierea și depunerea cu succes a acestor proiecte, un rol important l-a avut acordul de parteneriat încheiat de către comuna Budureasa cu un număr de trei asociații specifice în acest domeniu.

Potrivit primarului Adrian Marius Magda, prin intermediul proiectelor amintite anterior se urmărește în primul și în primul rând asigurarea suportului necesar cu privire la înființarea întreprindelor sociale din regiunea Nord-Vest, aflată în mediul rural.

„Concret, scopul celor două proiecte depuse vizează sprijinirea înființării de întreprinderi sociale în mediul rural din regiunea Nord-Vest prin: dezvoltarea de competențe profesionale relevante domeniului antreprenoriatului social , înființarea a 26 de întreprinderi sociale/proiect și subvenționarea acestora cu granturi de până la 200.000 euro”, a declarat primarul comunei Burureasa, Adrian Marius Magda.