În şedinţa organizată în cursul zilei de ieri, Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la adoptarea unor măsuri de infrastructură informatică şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi condiţiile de implementare a reţelelor 5G.

„Proiectul de lege promovat astăzi are în vedere stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, inclusiv cele de tip 5G.

Astfel, vom avea la dispoziţie un instrument solid în vederea diminuării riscurilor la adresa securităţii şi apărării naţionale.

Totodată, prin acest proiect de lege, odată aprobat în Parlament, România nu exclude niciun producător de tehnologie, dar va putea condiţiona prezenţa acestora de respectarea criteriilor stipulate în Memorandumul semnat de Guvernele României şi SUA privind securitatea reţelelor 5G”, a scris, pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor Lucian Bode.

Lucian Bode explică

„Pe lângă oportunităţile tehnologice, economice şi sociale deosebite, implementarea tehnologiilor 5G în România poate facilita manifestarea unor ameninţări complexe la adresa securităţii naţionale.

Avem nevoie de o abordare coordonată şi integrată a securităţii cibernetice a tehnologiilor 5G pentru diminuarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. România a demonstrat că tratează acest subiect cu maximă seriozitate şi este un partener de încredere la nivelul NATO şi UE, aspect recunoscut şi subliniat în mai multe rânduri de către partenerii europeni şi Aliaţii noştri”, precizează Bode.

Condiții de autorizare a proiectului aprobat

Documentul de faţă presupune  că ”utilizarea de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum şi în rețelele 5G (cu excepția echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali definiți potrivit art. 4 alin. (1) pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare) este condiționată de obținerea de către producători a unei autorizări.

Solicitarea pentru obţinerea autorizării se depune la ministerul cu atribuții în domeniul comunicațiilor, care se transmite de îndată la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, CSAT”

Ce trebuie să conţină solicitarea

Reprezentantul legal al producătorului va semna solicitarea, la care va alătura o scrisoare de intenţie, care trebuie să conţină:

a) Date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora.

b) Date privind structura de acţionariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă.

c) O declarație pe proprie răspundere.

Atestarea condiţiilor

Următoarele condiţii îndeplinite de către producător trebuie să fie atestate prin intermediul declaraţiei pe proprie răspundere, prin care se precizează faptul că:

a) Nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent.

b) Are o structură transparentă a acţionariatului.

c) Nu are un istoric de conduită corporativă neetică.

d) Se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Transmiterea datelor

Prin intermediul mijloacelor electronice sau în format fizic, declaraţia şi datele prevăzute vor fi transmise în limba română, semnate cu semnătură electronică calificată.

Fundamentarea avizului conform se va realiza atât pe baza documentelor depuse, cât şi pe evaluările din perspectiva riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţii la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării.

Emiterea acestora va fi efectuată inclusiv prin raportarea directă la obligaţiile asumate de către statul român în cadrul cooperării la nivelul organizaţiilor internaţionale din care ţara noastră face parte, al Uniunii Europene, precum şi a parteneriatelor strategice bilaterale, pentru asigurarea evitării anumitor riscuri care pot decurge din:

a) Controlul unui guvern străin asupra producătorului în lipsa unui sistem juridic independent.

b) Absenţa unei structuri transparente a acţionariatului producătorului.

c) Lipsa unui istoric de conduită corporativă etică a producătorului.

d) Funcţionarea producătorului într-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente.

Retragerea autorizaţiei

Ulterior obţinerii autorizaţiei, aceasta poate fi retrasă de către Prim-Ministru, la solicitarea CSAT, în eventualitatea cazului în care sunt identificate riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării.

Decizia Prim-Ministrului se va publica în Monitorul Oficial al României.