Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare acordarea unui suport alimentar zilnic, în limita unei valori de 15 lei/ antepreşcolar sau preşcolar, urmărindu-se asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate. De asemenea, se preconizează ca limitele valorii zilnice pentru un antepreşcolar/preşcolar să fie actualizate de la data de 1 ianuarie a fiecărui an prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, se precizează în raportul de admitere întocmit de Comisia pentru învăţământ din Senat.

Amendament la proiectul legislativ

A fost admis un amendament care prevede stabilirea prin hotărâre a consiliilor locale a unei sume ce poate să asigure amenajarea de locaţii pentru servirea mesei calde în incinta unităţilor de învăţământ sau în afara acesteia. În cazul locațiilor externe, se precizează în amendament,  nu se permite ca aceasta să fie la mai mult de 50 m distanţă faţă de unitatea de învățământ.

În cazul în care unitatea de învăţământ nu deţine un bloc alimentar propriu, produsele alimentare vor fi asigurate prin achiziţia de servicii specializate. Procedura de atribuire a contractelor de servicii se va organiza la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, conform altei propuneri de modificare a proiectului de act normativ.

„Directorul unităţii de învăţământ sau directorul adjunct al unităţii de învaţământ, prin delegare de sarcini de către directorul unităţii de învăţământ, are obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia hranei către copiii antepreşcolari şi preşcolari”, mai prevede proiectul.

Proiectul a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaţilor. În acest caz forul legislativ decizional pentru adoptarea proiectului este Camera Deputaţilor.

La începutul ședinței, mai mulți senatori au luat cuvântul pentru a puncta importanța zilei de 10 mai, Ziua Independenței față de Imperiul Otoman și Ziua Regalității, zile  sărbătorite de toată națiunea română.