Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, CNP, în perioada 2021-2024, regiunea Vest va înregistra o creștere a PIB de peste 4% pe întregul orizont de creștere de prognoză „creştere bazată pe industrie şi construcții”.

Dezvoltarea regională de față va fi susținută de către industrie și construcții.

Depășirea nivelului național

„În privința produsului intern brut pe locuitor, regiunea Vest continuă să se situeze deasupra nivelului național (11162 euro/locuitor) cu o valoare de 11196 euro/locuitor estimată pentru anul 2020, dar cu 572 euro/locuitor mai puțin față de anul 2019. În acest context, prognozăm o evoluție favorabilă pe piața muncii, populația ocupată civilă înregistrând dinamici pozitive.

Se prognozează o ușoară creștere, dar constantă, a numărului mediu de salariați la nivel regional în următorii ani. Astfel, dacă anul 2019 a înregistrat un număr de 527,8 mii persoane, numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 539,8 mii persoane la nivel de regiune”, se arată în analiza Comisiei Naționale de Prognoză.

Cum va arăta piața muncii în perioada post-pandemie

Conform reprezentanților CNP, din punct de vedere mediu al numărului de salariați preconizați să existe în anul 2024, Timișul va conduce în perioada respectivă, numărul persoanelor din clasa muncitoare urmând să ajungă la 250,7 mii de persoane. Pe poziția secundă, cu 135,8 mii de persoane se situează județul Arad.

„În această dinamică pozitivă, ne așteptăm ca efectele pandemiei asupra economiei regionale să își diminueze impactul în decursul următorilor ani, astfel ca în 2024 să putem chiar depăși nivelul pre-pandemie”, se mai arată în prognoza actuală.

În ceea ce privește șomajul, la nivelul regiunii se estimează să ajungă la 2,2% pentru anul 2021, urmând ca mai apoi să scadă la 1,3 procente până în 2024. Câştigurile salariale (brute şi nete) vor avea dinamici pozitive.

Pentru anul 2021, salariul mediu net lunar la nivel de regiune este prognozat la 3.169 lei/salariat, aprecierea cea mai mare fiind în județul Timiș cu 3.647 lei/salariat. Comisia de Prognoză confirmă că Hunedoara rămâne codașa regiunii, cu o valoare a salariului mediu net de 2632 lei/salariat.

Redresare versus infectări

„Deși cu o economie puternică, regiunea Vest se confruntă în prezent cu o rată crescută a infectării în rândul populației, ceea ce înseamnă o încetinire a redresării economiei regionale. În acest context, restricțiile impuse se vor resimți în economia regională, mai ales în domeniul HORECA și a agroturismului”, se mai arată în prognoza națională.

În ceea ce privește nivelul național, între 2021 și 2024, este de așteptat ca ritmul mediu de creștere economică să fie de 4,7%, estimându-se ca vârful să fie atins în anul 2023, de 5%. În acel an, specialiștii consideră că se va înregistra o absorbție mai consistentă în privința fondurilor europene.

Cu un ritm mediu anual al valorii estimat la 8,1%, sectorul cel mai dinamic va fi cel al construcțiilor.

Ce indicatori sunt luați în considerare

Pentru realizarea prognozei în profil teritorial, CNP a luat în calcul:

  • Prognoza principalilor indicatori macroeconomici la nivel naţional 2020-2024 (pentru proiectul de buget 2021).
  • Evoluţiile macroeconomice la nivel naţional şi teritorial în anul 2020 caracterizat de pandemia de COVID-19.
  • Măsurile guvernamentale de sprijin atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru lucrători.
  • Investiţii semnificative pe termen mediu.