Roşia Montană Gold Corporation câştigă procesul împotriva Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procesul de faţă arăta efectuarea unei plăţi în perioada 2011-2013, de aproximativ 6 milioane de euro de la bugetul de stat, reprezentând TVA-ul unor contracte de publicitate

”Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov-AJFP Mureş împotriva sentinţei nr. 23 din 6 februarie 2019, pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă”, se arată în minuta hotărârii ÎCCJ din 14 decembrie 2020.

Decizie anulată şi de către Curtea de Apel Alba Iulia

De asemenea, decizia de impunere a ANAF din iunie 2017, fusese anulată şi de către Curtea de Apel Alba Iulia. Conform hotărârii ANAF, compania Roşia Montană Gold Corporation se obiga să plătească la bugetul de stat, 26,9 milioane de lei, reprezentând TVA, însă instanţele au anulat decizia pe motiv că ar fi o „practică neunitară”. Amintim că strategia fiscală a ANAF a fost schimbată după ce a acordat deducerea de TVA pentru cheltuielile de publicitate ale companiei din 2007-2010.

Ulterior, pentru perioada 2011-2013 a fost constat faptul că deducerea respectivă nu mai putea fi acordată, fiind efectuată două inspecţii fiscale în urma unei decizi de impunere din iunie 2016 anulată de către ANAF ca urmare a ”neclarităţii situaţiei fiscale consemnate în actul de control”.

Astfel, hotărârea instanţei de judecată prevede că ”organul fiscal însărcinat cu refacerea inspecţiei fiscale avea obligaţia de a analiza comparativ informaţiile care au stat la baza emiterii actelor administrativ-fiscale anterioare (prin care s-a recunoscut dreptul de deducere TVA în favoarea reclamantei) cu informaţiile care au dus la creionarea actualei stări de fapt fiscale (aferente respingerii dreptului de deducere TVA), iar în urma acestei analize, să motiveze în mod clar şi punctual de ce şi-a schimbat practica fiscală”.

Emiterea operaţiunii şi actul administrativ-fiscal efectuată ilegal

Totodată, a mai fost constatat şi faptul că organele de inspecţie fiscală au analizat doar documentele din baza înregistrării a evidenţei contabile a TVA a serviciilor şi bunurilor în cuantum de 26.089.696 lei, respectiv, facturi, contracte, acte adiţionale, rapoarte de activitate etc.

”De altfel, însăşi pârâta a recunoscut acest aspect în cuprinsul întâmpinării formulate în prezenta cauză, afirmând că efectuarea unei analize punctuale a actelor administrativ fiscale întocmite în cazul celor 18 inspecţii fiscale pentru care a fost acordat dreptul de deducere pentru servicii similare nu se mai justifica în condiţiile în care organele de control au stabilit situaţia fiscală reală a contribuabilului administrând mijloace de probă care nu au fost avute în vedere nici la controlul precedent, nici cu ocazia celor 18 inspecţii fiscale anterioare.

Susţinerea pârâtei conform căreia soluţia a fost întemeiată pe prevederi legale precum si pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare in cauză, în mod cert, nu ţine loc de analiză punctuală a actelor administrativ fiscale anterioare sau de motivare a neluării în considerare a soluţiilor adoptate anterior cu privire la acelaşi tip de operaţiuni fiscale.

Curtea apreciază că, pentru a respecta întocmai considerentele din cuprinsul Deciziei de soluţionare a contestaţiei nr. 239/21.09.2016, pârâta trebuia să analizeze comparativ şi punctual noile informaţii obţinute de la autorităţi, instituţii şi terţe persoane, cu informaţiile care au fost avute in vedere cu ocazia celor 18 inspecţii fiscale anterioare, şi, astfel, să reliefeze diferenţele existente între starea de fapt fiscală actuală şi cea anterioară”, se precizează în hotărârea de la Curtea de Apel, menţinută la ÎCCJ.

Aşadar, emiterea operaţiunii şi actul administrativ-fiscal nu s-a realizat în mod legal, motiv pentru care prevederile Codului de procedură fiscală au fost încălcate, anulându-se astfel ”în parte decizia de impunere nr. F-MS 167/23.06.2017 precum şi Raportul de inspecţie fiscală nr. F-MS 156/23.06.2017, cu privire la suma de 26.894.851 lei, reprezentând TVA”.