Curtea de Apel Timişoara a pronunţat sentinţa finală într-un dosar prin care o timişoreancă, susţinută de o asociaţie de protecţie a animalelor, a cerut anularea unei hotărârii a Consiliului Local. Hotărârea în cauză dată în 2007 prevede că pentru deţinerea unui animal de companie într-un apartament de bloc e nevoie de acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor şi cu acordul expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe.

Procesul prin care a fost cerută anularea hotărârii de Consiliu Local a fost deschis în mai 2019, la Tribunalul Timiş. Reclamanta a arătat în instanţă că, din punctul său de vedere,

„condiţionarea deţinerii de animale de companie în apartamente de acordul expres al vecinilor limitrofi, astfel cum s-a făcut prin hotărârea de Consiliu Local, constituie o intruziune nepermisă de lege în dreptul său de proprietate (…) Dreptul de folosinţă şi de dispoziţie poate fi limitat numai prin lege, de unde rezultă că limitarea din litigiul de faţă, făcută printr-un act administrativ autorităţii locale, este o limitare nelegală. De asemenea, orice proprietar are dreptul de a folosi apartamentul proprietate exclusivă, precum şi cotele părţi care se află în proprietatea comună indiviză, fără ca acest drept să poată fi condiţionat de acordul altor proprietari vecini sau coproprietari asupra cotelor părţi indivize.”

Pe baza acestor drepturi femeia a cerut anularea hotărârii Consiliului Local. În primă instanţă, Tribunalul Timiş a admis cererea proprietarei şi a anulat prevederile care îi obligă pe proprietarii de animale de companie să obţină acordul vecinilor.

Ulterior, sentinţa a fost atacată la Curtea de Apel Timişoara, unde judecătorii au decis menţinerea hotărârii, arătând că:

„dreptului de proprietate al reclamantei asupra animalelor de companie i se opune dreptul de proprietate al vecinilor şi dreptul acestora de a folosi propria locuinţă fără ingerinţe disproporţionate în paşnica utilizare a acestor imobile”.

Tototdată, judecătorii au decis că, prin hotărârea adoptată, Consiliul Local Timişoara nu a comis un abuz de reglementare prin stabilirea unor norme care exced competenţelor sale legale. În plus, judecătorii au arătat că afirmaţiile reclamanţilor, potrivit cărora animal de companie este şi un porcuşor de Guineea, şi un câine rasa rotweiler, şi o broască ţestoasă, şi un câine rasa pechinez, şi un câine rasa labrador, şi o pisică, şi un peşte ţinut într-un acvariu, nu sunt relevante.

„Nici reclamanta, şi nici intervenientele – amintind ipotezele teoretice ale necesităţii acordului pentru a deţine astfel de animale care nu dăunează (peşti, porcuşor de Guineea, hamster etc.) – nu au indicat niciun caz concret în care să nu fi fost obţinut acordul vecinilor la deţinerea unor astfel de animale. Din acest punct de vedere, reclamanta nu se poate declara vătămată de reglementarea în cauză pe considerentul aplicării acesteia la ipoteze care nu au legătură cu situaţia sa personală”, se mai arată în sentinţă.

Sentința Curţii de Apel Timişoara, care este definitivă.