Legea potrivit căreia patronii pot reduce timpul de muncă lunar al angajaţilor cu 80%, cu acordarea unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază pentru orele de reducere a timpului de muncă, pe perioada stării de urgenţă, de alertă sau de asediu, plus încă trei luni după încetarea acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Modificările de faţă fac referire la conceptul cunoscut drept „Kurzarbeit”.

Reducerea perioadei de muncă pentru cel puțin 5 zile

„Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Această măsură de reducere a timpului de muncă se ia de către angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților.

Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal. Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare.

În cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru, comunicarea angajatorului către salariat se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii”, explică inspectorul șef ITM Arad, Ecaterina Isac.

Acrodarea indemnizaţiei pentru timpul redus

În perioada reducerii timpului de serviciu, salariaţii care sunt afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie în quantum de 75% din salariul brut lunar pentru orele de reducere a programului de lucru.

„În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Indemnizaţia se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj. În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat”, mai explică Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Fără angajări și ore suplimentare

De asemenea, pe întreaga perioadă de aplicabilitate a măsurii reducerii timpului de muncă:

„este interzisă atât angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, cât şi subcontractarea activităţilor desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus”.

Prevederile se aplică şi în cazul ucenicilor

„Prevederile se aplică şi în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională”, mai arată ITM Arad.