Veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Arad sunt, în momentul actual, mai mici decât finanţele pentru plata aferentă salariilor şi cea pentru achiziţia de bunuri şi servicii.

De exemplu, cheltuielile cu personalul sunt în cuantum de peste 70% din bugetul propriilor venituri pe care le va înregistra Consiliul Judeţean Arad în anul 2021, conform estimărilor realizate de către instituţie.

La aceste cheltuieli se adaugă şi bunurile şi serviciile care vor fi achitate de instituţia judeţeană, motiv pentru care se va ajunge la un deficit de circa 30%. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că veniturile estimate de CJA pentru 2021 sunt de 98,6 milioane de lei, iar cheltuielile pentru salarii, bunuri şi servicii se ridică la aproape 131 de milioane de lei.

Cheltuielile aferente personalului

Potrivit reprezentanţilor CJA, suma pentru cheltuielile cu personalul este de 70,5 milioane de lei.

„Cheltuielile de personal sunt în sumă de 70.529 mii lei, cuprinse în bugetul local al Județului Arad, aferente activității proprii şi a unităților subordonate bugetului local al Județului Arad”, se arată în raportul de specialitate care stă la baza proiectului de buget. Ulterior, sunt menţionate legile care stau la baza salariilor plătite către angajaţii CJA şi către angajaţii instituţiilor subordonate.

Bunuri şi servicii

În ceea ce priveşte suma alocată pentru bunuri şi servicii, proiectul de buget arată faptul că în acest an se vor realiza cheltuieli de 60,4 milioane de lei. Această sumă va fi folosită pentru „asigurarea funcționalității aparatului de specialitate şi a unităților subordonate Consiliului Județean Arad”, după cum susţine instituţia.

Lucrări de reparații la drumuri

O parte din această sumă va fi direcţionată către efectuarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor judeţene.

„Din totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii s-a alocat suma de 27.963 mii lei pentru lucrările cuprinse în Programul lucrărilor de întreținere şi reparații drumuri şi poduri, pe anul 2021: lucrări de întreținere drumuri asfaltate (plombări, tratare burdușiri, stropiri succesive), întreținere drumuri pietruite, aducere la profil acostamente mecanic și desfundare șanțuri, asigurarea esteticii rutiere, întreținere drumuri pe timp de iarnă, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, plantații rutiere, siguranță rutieră, lucrări accidentale, reparații poduri și podețe și lucrări de refaceri după inundații, alunecări de teren, curățare carosabil și șanțuri de aluviuni, pentru aducerea drumurilor și a podețelor la starea inițială”, se explică în documentele CJA.

Bugetul de faţă se află la transparenţă, iar în data de 12 aprilie acesta va fi supus votului.