Potrivit unei ordonanțe de urgență oficializată în ultima zi a anului 2020, Guvernul a decis să reunească ajutoarele pentru acordarea venitului minim garantat, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței într-unul singur- venit minim de incluziune-.

Deși Legea care le-a introdus a fost oficializată în 2016, schimbările ce reunesc ajutoarele sub unul singur,  vor intra în vigoare abia de la 1 aprilie 2022.

În noiembrie 2016, în Monitorul Oficial, a apărut Legea 196/2016 ce era programată să intre în vigoare pe 1 aprilie 2018. Totuși, prin Ordonanța de urgență a Guvernului 82/2017 și Ordonanța de urgență a Guvernului 96/2018, s-a amânat de două ori din motive tehnice. Pe 31 decembrie 2020 , Guvernul a amânat pentru a treia oară Legea 196/2016, pentru 1 aprilie 2022.

Venitul minim de incluziune

Autoritățile au decis, conform prevederilor din Legea nr. 196/2016, să reunească venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței sub forma unui singur ajutor: venitul minim de incluziune. Venitul minim de incluziune va putea să fie completat, în funcţie de nevoile beneficiarilor, cu ajutoare complementare în bani sau în natură.

Eficientizarea procesului de stabilire, plata a drepturilor și efectuarea unei plăți unice lunare pentru fiecare beneficiar reprezintă câteva avantaje față de actualul sistem de ajutoare a familiilor și persoanelor singure cu probleme. Pentru obţinerea venitului minim de incluziune, cererile vor trebui depuse cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a noii legi, adică de la 1 februarie 2022.

Pentru a putea beneficia de venitul minim de incluziune, familiile și persoanele singure trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și să  câștige venituri lunare ajustate de maximum de 1.200 de ISR ( indicile social de referință)  sau să nu aibă niciun venit. În prezent, valoarea indicatorului social este de 500 de lei, astfel limita de care vorbim este de 600 de lei. „Suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienţilor de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei”, este punctat în Legea 196/2016.

Condiții de obținere a venitului minim de incluziune

Persoanele care doresc să beneficieze de venitul minim de incluziune trebuie să depună o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, un angajamanet de plată și alte acte doveditoare. Solicitarea va fi depusă la primăria localității sau poate fi transmisă și electronic.

De asemenea, cererea va mai include datele persoanei îndreptățite, adeverință cu componența familiei și veniturile realizate, bunurile deținute și tipul de locuință. „Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului”, este explicat în Legea 196/2016, conform avocatnet.ro

Valoarea ajutorului de incluziune și suplimentul pentru locuire

Conform Legii, suma de bani acordată pentru asigurarea necesităților zilnice ale vieții va avea un cuantum maxim de 260 de lei pe lună, iar în cazul familiilor care vor primi ajutor de incluziune, unul dintre membrii va lucra lunar, la cererea primăriei , pentru lucrări de interes local. Persoanele singure ce depășesc vârsta de 60 de ani vor putea primi un cuantum maxim de 300 de lei pe lună.

În timpul sezonului rece, suplimentul pentru locuire va reprezenta un ajutor financiar pentru persoanele singure și familiile care au un venit mediu net lunar de până la 600 de lei. Altfel spus, ajutorul lunar pentru gaze naturale este de 260 de lei, pentru energie electrică de 240 de lei, iar pentru combustibilii solizi va fi de 80 de lei.