Prin intermediul unei investiții de peste 7,6 milioane de lei, Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Zlatna, județul Alba, urmează să fie reabilitată și modernizată.

Prin lucrările care se vor efectua, unitatea de învățământ va beneficia, printre altele și de o sală de mese cu o capacitate de 30 de locuri, un ascensor pentru un număr de 8 persoane, precum și de cabinete destinate medicinii generale, logopediei și pentru consiliere.

În acest sens, în cursul zilei de astăzi, Primăria Zlatna a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație prin care se are în vedere execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Avram Iancu”.

Valoarea totală este estimată se ridică la suma de 7.628.452,73 de lei. Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Ce cuprinde proprietate unității de învățământ

 • Corp C1 – Clădire școală, regim de înălțime Parter și 2 etaje (P+2E).
 • Corp C2 – Clădire Anexă, regim de înălțime Parter (P).
 • Curte amenajată în fața școlii (între clădire școală și strada) cu acces pietonal direct din strada Valea Morilor și alee de legătură cu intrarea principală în școală.
 • Curtea școlii, situată în spatele clădirii școlii, cu acces auto și pietonal din strada Valea Morilor.

Prin lucrările propuse se va refuncționaliza spațiul de predare existent, într-un mod în care standardul impus de către normele și legislația actuală să poată fi atins.

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Ce probleme are școala

Starea de degradare a clădirii a condus la necesitatea reabilitării acesteia, disfuncționalitățile identificate cuprinzând:
 • Grupuri sanitare insuficiente, neadaptate pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități.
 • Infrastructura inadecvată pentru utilizarea de către elevii din clasa pregătitoare.
 • Nu este asigurat accesul persoanelor cu dizabilități la toate nivelele și în toate spațiile.
 • spațiile pentru depozitarea alimentelor nu sunt adecvate.
 • Finisajele exterioare sunt degradate.
 • Mobilierul, dotările sunt uzate fizic și moral.
 • infrastructura nu este adaptată la standardele ISU.
 • Clădirea care adăpostește sala de sport nu este dimensionată conform standardelor, nu dispune de grup sanitar.

Școala a fost construită pe un teren de 5.147 mp, care se situează în Piața Unirii, Nr. 1, fiind ridicată în două etape:

 • etapa întâi – în anii 62 a fost construit corpul principal al clădirii, având în plan formă de „U”, după un proiect tip de școli
 • etapa a doua – în anii 90 școala a fost extinsă cu două corpuri de clădire la cele două capete, cu ușoare modificări funcționale.

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

În curtea școlii se găsește clădirea anexă, în spatele clădirii școlii, construită inițial cu acoperiș terasă. În timp, s-a realizat și o extindere, respectiv un depozit cu acces din sas, și s-au efectuat lucrări pentru a se face șarpanta din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Școala Gimnazială „Avram Iancu”, modernizată prin următoarele lucrări

Pentru reabilitarea și modernizarea construcțiilor de față, se propun măsurile structurale de consolidare a clădirii existente și de realizare a extinderii, enumerate mai jos:

 • Amenajarea a două săli pentru clasa pregătitoare, cu grup sanitar propriu, separat de restul copiilor, amplasate la parter.
 • Amenajarea a 16 săli de clasă, câte două săli pentru fiecare nivel de școlarizare.
 • Amenajarea unor laboratoare de fizică/chimie, biologie, calculatoare, CDI.
 • Amenajarea unei săli de mese pe sistem „catering” cu anexele aferente, cu capacitate de aproximativ 30 de locuri la masă.
 • Amenajarea unor cabinete pentru medicină generală, logoped și consiliere.
 • Asigurarea unor spații pentru cadre didactice: 2 săli profesionale, director, secretariat și contabilitate.
 • Asigurarea spațiilor pentru depozitare (manuale, cărți, arhivă, materiale didactice).
 • Spații conexe: centrală termică, spații întreținere.
 • Refuncționalizarea clădirii anexe (mărirea sălii de sport).
 • Realizarea termoizolației clădirilor.
 • Refacerea instalațiilor interioare.
 • Reparații capitale la ambele clădiri (înlocuirea finisajelor interioare și exterioare.
 • Refacerea fațadei, înlocuirea învelitorilor.
 • Ascensor pentru 8 persoane – cu rolul de a permite accesul persoanelor cu dizabilități la toate nivelurile și în toate spațiile.
 • Echipamente și dotări noi.
 • Reparații la împrejmuirea școlii.
 • Amenajarea incintei școlii.