Senatul României a adoptat propunerea legislativă de modificare a Conului Penal, potrivit căreia, Sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, proxenetismul, agresiunea sexuală, tortura şi pornografia infantilă au fost incluse în categoria infracţiunilor imprescriptibile.

În cazul de faţă, forumul decizional este Camera Deputaţilor.

Astfel, în unanimitate, actul normativ a fost adoptat în Senat, cu 134 de voturi „pentru”.

„Finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de a asigura dreptul la îndeplinirea actului de justiţie pentru toţi supravieţuitorii actelor de agresiune sexuală, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, pornografie infantilă şi tortură, indiferent de timpul scurs de la săvârşirea infracţiunii şi până la momentul depunerii plângerii penale, întrucât urmările unor astfel de fapte sunt, de asemenea, imprescriptibile, victimele suferind de pe urma acestor fapte pentru tot restul vieţii, dar şi pentru a aduce actul de justiţie la efectele scontate şi drepte – pedepsirea reală a infractorilor”, se explică în expunerea de motive a propunerii legislative.

PNL şi USR PLUS, iniţiatorii propuneri legislative

Iniţiatorii au fost un grup de parlamentari PNL şi USR PLUS, care subliniază faptul că traficul de minori, traficul de persoane, proxenetismul, agresiunile sexuale împotriva minorilor, pornografia infantilă reprezintă „fapte grave”, care „afectează, în mod iremediabil, integritatea fizică şi psihică a persoanelor care le cad victime”.

Totodată, proiectul de faţă mai reglemenzează şi o nouă infracţiune care este inclusă la art. 266 şi care prevede că:

„Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii şi integrităţii sexuale săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani”.

Printr-un anumit amendament al Comisiei juridice s-a reglementat aşadar o eroare de ordin material, din Codul Penal din cadrul articolului care vizează pornografia infantilă.

Astfel, în noua sa formă, se vor sancţiona de acum înainte, prin majoritarea cu o treime a limitelor speciale ale pedepselor în forma agravantă, şi acele cazuri în care săvârşirea faptei este făcută de către indivizii care au mai comis în trecut infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor.