Discuțiile generate de modificările propuse pentru taxa de salubrizare în municipiului Sibiu au încins spiritele. Acest lucru a determinat reprezentanții Soma să emită un comunicat pentru a preciza că nu au nicio implicare în modificarea taxei.

Creșterea în amploare a discuțiilor generate de propunerea de mărire a taxei de salubrizare în municipiului Sibiu a determinat reprezentanții Soma – operatorul de colectare și transport a deșeurilor – să transmită un comunicat pentru a preciza că nu au nicio implicare în realizarea noului regulament de modificare a taxei. Ei au mai adăugat că, indiferent de cum modifică autoritățile locale taxele de salubrizare percepute de la populație, tarifele pe care compania le percepe de la autorități rămân nemodificate:

”Compania Soma nu are în atribuții și nici nu are competențe conferite de lege în redactarea și modificarea Regulamentelor care prevăd instituirea taxelor de salubrizare și nu poate solicita majorarea sau diminuarea taxelor. În temeiul Legii Salubrizării nr. 101/2006 si a Legii 51/2006, competența exclusivă a emiterii și a aprobării Regulamentului de taxă de salubrizare revine consiliilor locale.”

Potrivit reprezentanților Soma SRL, indiferent de cum vor percepe primăriile taxa de salubrizare de la populație și persoane juridice, tarifele pe care Soma le percepe de la administrații pentru serviciile de salubrizare rămân nemodificate (ultima dată acestea au fost modificate în toamna anului 2019):

    ”Oricare ar fi cuantumul taxelor și oricum ar fi modul de stabilire al acestora de către autoritățile publice locale, tarifele noastre rămân nemodificate indiferent de aprobarea sau respingerea noului Regulament de către Consiliul Local al municipiului Sibiu.”

Reprezentanții societății amintesc și faptul că autoritățile plătesc atât serviciile de colectare și transport, cât și serviciile de tratare/sortare și de eliminare a deșeurilor, precum și instrumentele economice percepute de Administrația Fondului pentru Mediu prin OUG 196/2005, anume contribuția la Economia Circulară, care este de 80 lei/tona de deșeuri reziduale depozitată.

Deoarece ei nu sunt implicați și nu au responsabilități în stabilirea taxelor de salubrizare, reprezentanții societății precizează că doar autoritățile și cetățenii trebuie să își expună punctele de vedere în acest subiect:

 ”Dorim să ne delimităm de polemica recent apărută în spațiul public, Soma nefiind parte a acestui proces. Mai mult, intenționăm să nu ne lăsăm implicați în acest proces de dezbatere, lăsând spațiul la dispoziția celor în drept: autoritățile locale si cetățenii. Rugăm, totodată, publicul activ implicat în dezbateri și mass-media să se informeze temeinic sau să ne contacteze pentru un punct de vedere, anterior lansării unor acuzații la adresa societății SOMA legate de eventuale beneficii care ne-ar fi conferite de noul Regulament”.