În fază iniţială, procesul împotriva Telekom România fusese iniţiat de către Judecătoria Alba Iulia, însă ulterior, aceata a hotărât că nu dispune de competenţa necesară unei astfel de judecată, motiv pentru care problema de faţă va fi soluţionată de Judecătoria Sectorului 1 din Capitală.

Cu toate acestea, şi această instanţă a fost de părere că nu este suficient de competentă, astfel că, a cerut Înaltei Curţi de Casaţie să arbitreze disputa. Drept urmare, instanţa surpemă va decide unde anume va fi judecat dosarul.

Conform Primăriei Alba Iulia, aceasta a cerut obligarea companiei Telekom România să îşi elimine urgent cablurile de transport date/voce care au fost amplasate în canalizaţiile subterane ale municipiului din zonele Cetatea Medievală, Miceşti – Alba Iulia şi strada Alexandru Ioan Cuza.

”Ulterior amplasării cablurilor de date/voce s-a procedat la măsurarea traseelor utilizate si s-au încheiat contracte de închiriere conform Hotărârii nr. 51/2014. Contractele de închiriere au în vedere perioada de la care a început folosinţa efectiva a canalizaţilor de către operatori, chiar daca aceste contracte au fost semnate ulterior începerii folosinţei efective. Toate aceste contracte s-au î ncheiat pe perioade iniţiale de cate 5 ani. Toţi aceşti operatori au achitat contravaloarea folosinţei canalizaţiilor subterane la valoarea stabilita prin art. 3 din hotărâre şi corespunzător perioadei în care au folosit efectiv canalizaţiile”, se precizează în acţiunea administraţiei din Alba Iulia.

Canalizaţia a fost folosită, însă contractul de închiriere nu a fost încheiat

Încă din anul 2005, Telekom România a înaintat o solicitare, pe acre a şi obţinut-o, cu privire la accesul la canalizaţii pe o lungime de 6.457 ml, însă nu s-a mai prezentat pentru a semna contractul aferent şi, în mod evident, pentru a achita contravaloarea serviciilor.

Telekom Romţnia refuză să plătească

Având în vedere acest lucru, reprezentanţii primăriei au cerut în nenumărate rânduri să se prezinte pentru a încheia contractul de închiriere pentru conferirea titlului legal în vederea folosirii canalizaţiilor ocupate însă compania a refuzat constant, atât semnarea actelor, cât şi achitarea sumeo aferete pentru folosirea investiţiei realizate de către Municipiul Alba Iulia.

”Fapta paratei de a refuza încheierea contractului de închiriere şi de a folosi canalizaţiile subterane în scopul obţinerii de venituri prin prestarea de servicii către clienţii proprii fără a achita contravaloarea acestei folosinţe reprezintă fapte ilicite cauzatoare de prejudicii atât în ceea ce priveşte UAT Municipiul Alba lulia cât şi pe ceilalţi operatori economici care, pentru exercitarea aceluiaşi drept de folosinţa, achita suma de 3189,50 iei/km/an cu TVA inclus”, se mai susţine în acţiunea civilă.