Primăria Arad va cotiza milioane de lei la ADI Deşeuri.

Un mandat special i-a fost acordat primarului Călin Bibarţ, de către aleşii locali, în vederea reprezentării municipiului Arad în cadrul Adunării Generale a Asociaţiilor la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”.

Concret, aleşii judeţului l-au mandat pe edil să îşi exprime votul în ceea ce priveşte cuantumul municipiului Arad la bugetul aferent al ADI Deşeuri, precum şi proiectul cu privire la bugetul financiar şi cheltuielile aferente ale Asociaţiei Pentru anul curent.

Decizie cotizaţională de aproximativ 70.000 de euro a Consiliului Municipal Arad

De asemenea, tot prin intermediul deciziei Consiliului Local Municipal (CLM), cuantumul cotizaţiei Municiăiului s-a stabilit la nu mai puţin de 352.128 de lei.

Potrivit celor din cadrul Primăriei Municipiului Arad, stabilirea cotizaţiilor fiecărui membru din Asociaţie se realizează după cum urmează:

„Modul de calcul pentru stabilirea cotizaţiilor membrilor Asociaţiei, aferente anului 2021, este de 2 lei/persoană înmulţit cu numărul populației după domiciliu din fiecare localitate.

Numărul populaţiei după domiciliu a fiecărei localităţi a fost comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică prin emailul înregistrat la la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară -Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad cu nr.3043/05.10.2020.

La 1 ianuarie 2020, Municipiul Arad avea un număr de 176.064 locuitori” au subliniat reprezentanţii din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Suma cotizaţiei de faţă a anului curent pentru municipiul Arad, se va achita, de fiecare dată, în nu mai puţin de patru rate egale trimestriale. Acestea vor fi plătite la început de semestru, însă nu trebuie ca prima lună a fiecărui semestru să fie depăşită sub absolut nicio formă.

Proiectul bugetului prevede un nivel de cotizaţii în valuare de 1.360.186 de lei.

Potrivit propunerii aferente proiectului de buget cu privire la veniturile şi cheltuielile efectuate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor” judeţul Arad, pentru anul curent, nivelul veniturilor din cotizații este în cuantum de 1.360.186 de lei.