Fertilizarea terenurilor prin folosirea bălegarului produs de animalele crescute în gospodărie poate atrage amenzi asupra ţăranului şi obligarea acestuia de a îl preda primăriilor pentru a fi depozitat în spaţii special amenajate.

În acest sens, parlamentarii propun un anumit proiect de lege cu scopul de a se clarifica condiţiile de desfăşurare a activităţii de colectare, stocare şi valorificare a gunoiului de grajd, pentru a creşte gradul de protecţie umană şi a mediului înconjurător. În cazul în care proiectul va fi aprobat, începând cu 1 ianuarie 2022 autorităţile publice locale vot avea dreptul de a sancţiona depozitarea neregulamentară a gunoiului de grajd.

Propunerea a fost înregistrată

În data de 16 februarie, propunerea de faţă a fost înregistrată la Senat. Conform celor trei iniţiatori, deputaţi PSD, proiectul doreşte stabilirea unui cadru legal pentru desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare şi valorificare a gunoiului de grajd. În caz de nerespectare, ţăranii riscă să primească amenzi.

„Adoptarea prezentei inițiative va permite autorităților publice locale să atragă fonduri pentru construirea platformelor pentru gunoiul de grajd, realizarea de strategii pentru colectarea și depozitarea acestuia, precum și modul de utilizare și valorificare al îngrășământului rezultat.

De asemenea, autoritățile locale, prin Hotărâre a consiliului local pot stabili contravenții în cazul depozitării neconforme a gunoiului de grajd, iar veniturile din aceste contravenții vor fi constitui surse suplimentare de venit la bugetul local”, se precizează în expunerea de motive.

Dezvoltarea sistemelor de colectare şi stocare

Conform proiectului, de anul viitor autoritățile administrației publice locale, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, vor fi nevoite să elaboreze sisteme de colectare și stocare a gunoiului de grajd.

Atribuţii ale autorităţilor locale:

a) Dezvoltarea și extinderea sistemului de colectare a gunoiului de grajd și acolo unde este posibil implementarea colectării din ușa în ușă a acestuia.

b) Asigurarea organizării riguroase a sistemului de colectare, inclusiv prin încurajarea predării voluntare a gunoiului de grajd produs în gospodării.

c) Realizarea platformelor de gunoi de grajd din fonduri proprii sau prin accesarea de fonduri guvemamentale ori europene.

d) Achiziționarea sau închirierea de utilaje pentru împrăștierea îngrășământului.

e) Asigurarea pazei și depozitării în condiții de siguranță a gunoiului de grajd.

f) Valorificarea gunoiului de grajd, după tratare, ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor agricole.

g) Elaborarea de strategii și programe proprii pentru gestionarea gunoiului de grajd.

h) Asigurarea informării cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de colectare și gestionare a gunoiului de grajd.