Timișoara. Conform noii proceduri publicate de municipalitate, timișorenii care nu-și îngrijesc clădirile în stare avansată de degradare vor plăti o suprataxă  între 300 și 500 %.

Supraimpozitarea cu până la 500 % pentru terenurile și clădirile neîngrijite a fost introdusă încă din decembrie 2016.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a precizat că municipalitatea s-a trezit cu zeci de procese în instanță, toate pierdute. Noua procedură ce urmează să fie aprobată de Consiliul Local va face referire doar la clădiri.

Timișoara. În ce constă noua procedură?

Noua procedură păstrează, în mare parte, modelul gândit de administrația Robu. Altfel spus, Poliția Locală va identifica și evalua clădirile aflate în stare avansată de paragină și va transmite un referat privind verificarea din teren cu informații ale proprietarului.

În urma datelor primite, structura de specialitate va întocmi nota de constatare și fișa de evaluare. Proprietarul clădirii în paragină va primi o somație nu mai târziu de data de 30 iunie a anului de referință prin poștă cu confirmare de primire, prin remitere sub semnătură privată.

„Prin somație se va aduce la cunoștința proprietarului obligația acestuia de a efectua lucrările de îngrijire/ întreținere/ remediere care se impun, în caz contrar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, impozitul aferent clădirii neîngrijite să fie majorat la nivelul cotei de majorare stabilită prin HCL.

Proprietarii clădirilor încadrate ca fiind neîngrijite cărora le-a fost comunicată somația au obligația ca până la fata de 30 noiembrie a anului de referință să ia măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/ îngrijire/ remediere necesare”, se arată în documentație.

Suspendarea supraimpozitării în cazul începerii lucrărilor de modernizare

Proprietarii care anunță Direcția Fiscală și structura de specialitate de începerea lucrărilor în baza autorizației de construire nu vor mai fi obligați să plătească supraimpozitarea.

De menționat că noua procedură spune că hotărârea de supraimpozitare, care se va da pentru fiecare clădire în parte, va fi adoptată, dar procedura de supraimpozitare va fi suspendată, mai spun reprezentanții PMT.