Dacă în cursul zilei de ieri v-am prezentat modelele de teste de antrenament şi baremele aferente acestora pentru Evaluarea Naţională, astăzi vă punem la dispoziţie modelele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat din 2021, precum şi baremele de rigoare.

Pentru pregătirea corespunzătoare în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat în anul 2021, Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia elevilor mai multe seturi noi de modele de subiecte, dar şi baremele pe diferite discipline.

Reamintim faptul că la începutul anului în curs, programa pentru examen a fost modificată, ministerul eliminând anumite conţinuturi din fiecare disciplină care se studiază în anul terminal.

Cu toate acestea, faţă de anul trecut când toată materia din cel de-al doilea semstru a fost înlăturată, anul acesta diferenţele înregistrate sunt considerabil mai mici. Astfel, subiectele de examen sunt construite pe baza noilor programe.

În perioada 22-25 martie se va desfăşura susţinerea simulării examenului naţional de Bacalaureat..

CALENDAR Simulare examen național de Bacalaureat 2021 pentru clasele a XII-a și a XIII-a

– 22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)

– 23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)

– 24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)

– 25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b)

Cu privire la examenul propriu-zis, acesta va fi organizat între 14-25 iunie (probele orale) şi 28 iunie-1iulie (probele scrise), urmând ca primele rezultate să fie afişate în data de 5 iulia, iar cele finale pe data de 9 iulie.

CALENDAR EXAMEN BACALAUREAT 2021 – sesiunea iunie-iulie 2021:

– 31 mai – 4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– 4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

– 14-16 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– 16-17 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– 18-23 iunie 2021: Evaluarea competențelor digitale – proba D

– 23-25 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

– 28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

– 29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

– 30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

– 1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

– 5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

– 6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor

– 9 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale

Modele de subiecte / TESTE de Antrenament / Bareme – BACALAUREAT 2021

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – Limba și literatura ROMÂNĂ

Real tehnologic:

Test 1 Română

Barem Test 1 Română

Test 2 Română

Barem Test 2 Română

Test 3 Română

Barem Test 3 Română

Uman:

Test 1 Română

Barem Test 1 Română

Test 2 Română

Barem Test 2 Română

Test 3 Română

Barem Test 3 Română

Modele de subiecte / Teste pregătire / bareme – MATEMATICĂ

Matematică-informatică

Test 1 Mate-Info

Barem Test 1 Mate-Info

Test 2 Mate-Info

Barem Test 2 Mate-Info

Test 3 Mate-Info

Barem Test 3 Mate-Info

Matematică – Științe ale Naturii

Test 1 Mate-Științe Nat

Barem Test 1 Mate-Științe Nat

Test 2 Mate-Științe Nat

Barem Test 2 Mate-Științe Nat

Test 3 Mate-Științe Nat

Barem Test 3 Mate-Științe Nat

Matematică – Tehnologic:

Test 1 Mate-Tehn

Barem Test 1 Mate-Tehn

Test 2 Mate-Tehn

Barem Test 2 Mate-Tehn

Test 3 Mate-Tehn

Barem Test 3 Mate-Tehn

Matematică – Pedagogic

Test 1 Mate-Ped

Barem Test 1 Mate-Ped

Test 2 Mate-Ped

Barem Test 2 Mate-Ped

Test 3 Mate-Ped

Barem Test 3 Mate-Ped

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – ISTORIE

Test 1 Istorie

Barem Test 1 Istorie

Test 2 Istorie

Barem Test 2 Istorie

Test 3 Istorie

Barem Test 3 Istorie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – ANATOMIE

Test 1 Anatomie

Barem Test 1 Anatomie

Test 2 Anatomie

Barem Test 2 Anatomie

Test 3 Anatomie

Barem Test 3 Anatomie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – BIOLOGIE

Test 1 Biologie

Barem Test 1 Biologie

Test 2 Biologie

Barem Test 2 Biologie

Test 3 Biologie

Barem Test 3 Biologie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – CHIMIE

Chimie Anorganică

Test 1 Chimie anorganică

Barem Test 1 Chimie anorganică

Test 2 Chimie anorganică

Barem Test 2 Chimie anorganică

Test 3 Chimie anorganică

Barem Test 3 Chimie anorganică

Chimie organică

Test 1 Chimie organică

Barem Test 1 Chimie organică

Test 2 Chimie organică

Barem Test 2 Chimie organică

Test 3 Chimie organică

Barem Test 3 Chimie organică

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – FIZICĂ

Fizică Teoretic/vocațional

Test 1 Fizică teoretic/vocațional

Barem Test 1 Fizică teoretic/vocațional

Test 2 Fizică teoretic/vocațional

Barem Test 2 Fizică teoretic/vocațional

Test 3 Fizică teoretic/vocațional

Barem Test 3 Fizică teoretic/vocațional

Fizică Tehnologic

Test 1 Fizică Tehnologic

Barem Test 1 Fizică Tehnologic

Test 2 Fizică Tehnologic

Barem Test 2 Fizică Tehnologic

Test 3 Fizică Tehnologic

Barem Test 3 Fizică Tehnologic

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – GEOGRAFIE

Test 1 Geografie

Barem Test 1 Geografie

Test 2 Geografie

Barem Test 2 Geografie

Test 3 Geografie

Barem Test 3 Geografie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – INFORMATICĂ

Informatică – Mate-Info

Test 1 Informatica C/C++ (mate-info)

Test 1 Informatica Pascal (mate-info)

Barem Informatica C/C++ și Pascal (mate-info)

Test 2 Informatica C/C++ (mate-info)

Test 2 Informatica Pascal (mate-info)

Barem Test 2 Informatica C/C++ și Pascal (mate-info)

Test 3 Informatica C/C++ (mate-info)

Test 3 Informatica Pascal (mate-info)

Barem Test 3 Informatica C/C++ și Pascal (mate-info)

Informatică – Științe ale naturii

Test 1 Informatica C/C++ (științe ale naturii)

Test 1 Informatica Pascal (științe ale naturii)

Barem Test 1 Informatica C/C++ și Pascal (științe ale naturii)

Test 2 Informatica C/C++ (științe ale naturii)

Test 2 Informatica Pascal (științe ale naturii)

Barem Test 2 Informatica C/C++ și Pascal (științe ale naturii)

Test 3 Informatica C/C++ (științe ale naturii)

Test 3 Informatica Pascal (științe ale naturii)

Barem Test 3 Informatica C/C++ și Pascal (științe ale naturii)

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – ECONOMIE

Test 1 Economie

Barem Test 1 Economie

Test 2 Economie

Barem Test 2 Economie

Test 3 Economie

Barem Test 3 Economie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – FILOSOFIE

Test 1 Filosofie

Barem Test 1 Filosofie

Test 2 Filosofie

Barem Test 2 Filosofie

Test 3 Filosofie

Barem Test 3 Filosofie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – LOGICĂ

Test 1 Logică

Barem Test 1 Logică

Test 2 Logică

Barem Test 2 Logică

Test 3 Logică

Barem Test 3 Logică

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – PSIHOLOGIE – Bacalaureat 2021

Test 1 Psihologie

Barem Test 1 Psihologie

Test 2 Psihologie

Barem Test 2 Psihologie

Test 3 Psihologie

Barem Test 3 Psihologie

Modele de subiecte / Teste pregătire / Bareme – SOCIOLOGIE – Bacalaureat 2021

Test 1 Sociologie

Barem Test 1 Sociologie

Test 2 Sociologie

Barem Test 2 Sociologie

Test 3 Sociologie

Barem Test 3 Sociologie

Sursă: rocnee.eu (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație)