Actualmente, SRI își mărește echipa prin încadrarea viitorilor colegi în următoarele posturi

1. Ofiţeri operativi şi analişti

Pentru ocuparea unui astfel de post, persoanele interesate sunt nevoite să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciu, (stabilite prin Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi normele interne specifice) și să treacă cu succes de etapele aferente selecției.

Pentru încadrarea în SRI prin intermediul cursurilor postuniversitare, persoanele interesate pot intra în procesul de selecție prin trimiterea CV-ului personal la adresa hr@sri.ro, cu titlul „CPU ANIMV_Nume, prenume”. De asemenea, în corpul mesajului este necesară și includerea localității preferată de candidați în vederea contactării acestora de către unul dintre reprezentanții HR ai SRI.

Detalii privind cursurile postuniversitare organizate de Academia Naționale de Informații „Mihai Viteazu” (ANIMV) vor fi comunicate de către personalul HR.

În privința studiilor de licență sau de master profesional, candidații sunt rugați să se adreseze de ANIMV.

2. Specialişti IT&C

3. Cunoscători de limbi străine

Specialiști lingviști

Odată trimis CV-ul la adresa de e-mail hr@sri.ro și susținerea probelor de selecție, candidații își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele care se regăsesc în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal care exced actrivităților de securitate națională, publicată pe site la adresa www.sri.ro/gdpr.

Posturile de față vor fi ocupate exclusiv în sistem concurențial, iar selecția presupune trecerea prin mai multe etape eliminatorii. De menționat este faptul că ordinea acestora diferă în funcție de domeniul în care se dorește încadrarea:

 • Evaluarea CV-ului transmis la hr@sri.ro.
 • Interviuri de selecţie.
 • Teste de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale, precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center).
 • Examinarea medicală.
 • Verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Detalii suplimentare se vor oferi de către reprezentanții HR, pe tot parcursul procesului de selecție.

Nu în ultimul rând, angajarea în cadrul SRI presupune îndeplinirea, potrivit legii, a mai multor condiții, precum:

 • Cetăţenie română şi domiciliul în ţară.
 • Cultură generală amplă şi capacitatea de a te exprima corect şi coerent în limba română.
 • Pregătire profesională în domeniul solicitat.
 • Stare de sănătate bună.
 • Cunoaştere foarte bună a cel puţin unei limbi străine, pentru încadrarea ca ofiţer.
 • Conduită civică şi morală corespunzătoare.
 • Respect faţă de valorile şi legislaţia naţională.
 • Loialitate faţă de ţară, principiile şi valorile democraţiei şi statului de drept.
 • Vârsta de cel mult 45 de ani pentru încadrarea ca militar.
 • Să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal;