Specialiști ai Academiei Internaționale de Poliție (International Law Enforcement Academy – I.L.E.A.) vor coordona cursurile de pregătire profesională a DGA. La pregătire vor participa  16 polițiști anticorupție. Cursurile sunt organizate de I.L.E.A.  Budapesta, cu sprijinul Ambasadei S.U.A. la București. Va fi un webinar în martie și un webinar în aprilie, informează un comunicat al DGA.

Primul webinar, cu tema „Forum pentru dezvoltare şi politici executive în domeniul legislației anticorupţie”, va avea loc în perioada 22 – 25 martie 2021.

Cursul se va axa pe metodele de colectare și analiză a informațiilor, pe investigarea infracțiunilor de corupție, pe leadership-ul strategic, precum și pe cooperarea internațională pentru identificarea, investigarea şi urmărirea penală a faptelor de corupție.

Participanții vor studia cele mai bune practici de prevenire și combatere a corupției. De asemenea, vor avea ocazia să dezbată modalități de îmbunătățire a cadrului legislativ și să dezvolte noi abordări. Cursanții vor putea să dezvolte şi parteneriate în lupta comună împotriva corupției la nivel global.

Al doilea webinar va avea ca temă „Corupţia publică şi controlul intern”

Cel de-al doilea webinar va fi organizat în perioada 20 – 21 aprilie 2021 și va avea ca temă „Corupţia publică şi controlul intern”, fiind centrat pe etica angajaților şi pe procedurile interne de natură disciplinară.

Sesiunea va include discuții şi exerciții privind normele de etică pentru agențiile de aplicare a legii, precum standardele de comportament pe care trebuie să le impună şi să le mențină managerii pentru a se asigura că personalul are o atitudine adecvată.

Reducerea motivației de a comite acte de corupție, reevaluarea periodică a polițiștilor și raportările financiare vor reprezenta, de asemenea, subiecte de interes în cadrul acestui curs.

Academia Internațională de Aplicare a Legii (ILEA) Budapesta, coordonată de F.B.I., oferă instruire regională în domeniul justiției penale pentru a îmbunătăți legislația, aplicarea legii și instituțiile democratice din țările participante.

Serviciile Judeţene Anticorupţie, desfăşoară constant o activitate pentru promovarea integrităţii, în cadrul  proiectelor aflate în derulare cu parteneri ai Direcţiei Generale Anticorupţie.